ตรวจการนอนหลับ หนึ่งในการตรงจสุขภาพที่มีความสำคัญ

ตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep test คือการตรวจระบบการทำงานของน่างกายขณะนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด และพฤติกรรมขณะนอนหลับ ซึ่งการตรวจยังสามารถวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ อย่างโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น รวมไปถึงอาการ กระตุกของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ

ตรวจการนอนหลับ ตรวจอะไรบ้าง

  • ตรวจวัดคลื่นสมอง เพื่อดูความลึกของการหลับ
  • ตรวจการทำงานกล้ามเนื้อตอนหลับ เช่น การตรวจสอบการกระตุกของขา ตรวจกล้ามเนื้อคางเพื่อดูสภาวะนอนกรน
  • ตรวจดูความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดแดงขณะหลับ
  • ตรวจการหายใจ และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออก และกล้ามเนื้อท้อง

เมื่อไหร่ควรเข้า ตรวจการนอนหลับ

การสังเกตภาวะนอนหลับผิดปกติ สามารถประเมินด้วยตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ หากนอนหลับได้ในชั่วโมงที่เพียงพอแต่ยังรู้สึกอ่อนเพลีย นอนไม่อิ่ม, ตื่นมาตอนเช้าแล้วปวดศีรษะ, รู้สึกง่วงสัปหงกในที่ทำงาน, หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ, ความจำลดลง, หากเป็นเด็กอาจมีผลการเรียนที่ไม่ดี สุขภาพไม่แข็งแรง

ในส่วนอื่น ๆ สามารถให้คนรอบข้างสังเกต โดยเฉพาะอาการนอนกรนที่มีภาวะหยุดหายใจที่จะมีอาการเสียงดังและค่อยสลับกันเป็นช่วง ๆ โดยจะหยุดกรนไปชั่วขณะหนึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจขาดเลือด สุดท้ายอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น

ตรวจการนอนหลับ  มีผลข้างเคียงหรือไม่               

ความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงถือว่ามีน้อยมาก เช่น นอนไม่หลับ หลับไม่สนิทในระหว่างตรวจอาจต้องเข้ารับการตรวจซ้ำ หากลุกจากเตียงโดยที่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าดูแลอาจทำให้ตกเตียงได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้เครื่องสำอางอาจมีการแพ้ครีมเจลที่ใช้ในการทดสอบ ดังนั้นหากเคยแพ้เครื่องสำอางควรแจ้งแพทย์ก่อน รวมไปถึงการใส่ C-PAP อาจทำให้มีความรู้สึกอึดอัด หายใจติดขัด ซึ่งมีผลต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด แต่จะเกิดในกรณีที่ได้รับแรงดันค่อนข้างสูงเท่านั้น

ตรวจการนอนหลับ ถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่ควรมองข้าม เพราะหากมีอาการอาจนำสู่ปัญหาสุขภาพที่ความสำคัญหลายอย่าง ซึ่งการตรวจ sleep test จะช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติขณะนอนหลับ หากพบความผิดปกติหรือมีปัญหาก็จะทำให้ดูแล และรักษาได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อให้สุขภาพร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อโรค ให้ทุก ๆ เช้าที่ตื่นมาเป็นวันที่สดใส มีพลังในการต่อสู้ชีวิต ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ