ป้ายทะเบียนรถสีจาง ทำอย่างไร เคลือบสีใหม่ได้ที่ไหน

หลายคนประสบกับปัญหาป้ายทะเบียนรถสีจาง และยังไม่รู้ว่าจะต้องทำการเคลือบสีใหม่ได้ที่ไหน บทความนี้จะมาแนะนำสถานที่สำหรับการเคลือบสีใหม่ และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงวิธีการดูแลแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถ คืออะไร?

ป้ายทะเบียนรถเป็นสิ่งที่ระบุตัวตนของรถ โดยจะประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษร หากเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ ก็จะมีการแบ่งประเภทรถยนต์ด้วยสีของป้ายทะเบียนที่แตกต่างกัน เช่น ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีเขียว ใช้สำหรับรถบรรทุกส่วนบุคคล, ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีดำ ใช้สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง, ป้ายสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงิน ใช้สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง, ป้ายสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง ใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด เป็นต้น

ป้ายทะเบียนรถสีซีดจาง เกิดจากสาเหตุอะไร

ป้ายทะเบียนรถสีซีดจาง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเคลือบสีที่ไม่ได้คุณภาพ การล้างทำความสะอาดอย่างผิดวิธี โดนแสงแดด เป็นต้น

ป้ายทะเบียนรถสีจาง ต้องทำอย่างไร

หากพบว่าป้ายทะเบียนรถมีสีซีดจาง ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขทะเบียน หรือตัวอักษรที่มีสีซีดจางลง ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบก งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 สามารถที่จะรอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ในวันที่ติดต่อได้เลย หรืออาจยื่นความประสงค์ที่สำนักงานขนส่งที่รถได้จดทะเบียน สำนักงานขนส่งก็จะจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนมาทำการเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมการจัดส่งไม่เกิน 7 วัน สามารถที่จะใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงแก่เจ้าพนักงานแทนแผ่นป้ายทะเบียนที่อยู่ระหว่างการส่งเคลือบสี

เอกสารที่จำเป็นในการเคลือบสีป้ายทะเบียนรถ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับจริงหรือสำเนา
  • กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หากเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ สามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การดูแลรักษาแผ่นป้ายทะเบียน

สำหรับการดูแลทำความสะอาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ ไม่ควรขัดทำความสะอาดอย่างรุนแรง หรือใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้สีที่เคลือบอยู่บนแผ่นป้ายทะเบียนหลุดออกมาได้ ให้ใช้ฟองน้ำหรือผ้าจุ่มน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน แล้วเช็ดถูเบาๆ และใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบที่เป็นพลาสติกใส เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก

การที่จะนำรถออกมาวิ่งตามท้องถนนได้ จะต้องมีแผ่นป้ายทะเบียนรถ หากไม่มีก็ถือว่าทำผิดกฏหมายและจะโดนปรับ ดังนั้นก็ควรทำให้ถูกต้องตามกฏระเบียบ และหากทะเบียนรถมีสีซีดจางก็ควรที่จะนำไปแก้ไขที่สำนักงานขนส่ง หรือกรมการขนส่งทางบกด้วย