เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น เพิ่มระเบียบ และวินัยได้อย่างแน่นอน

หากพูดถึงการเลี้ยงลูกในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการมีระเบียบวินัย ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และถ้าหากพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยในการเลี้ยงลูก คงไม่มีใครเกินไปกว่าประเทศไปญี่ปุ่น ที่ใครๆ ก็ต่างพูเป็นเสียงเดียวกัน ซึ่งเรามักจะเห็นภาพน่ารักๆ จากเด็กน้อยชาวญี่ปุ่น ที่มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ที่แทบจะไม่ต้องมีผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือคุณครูเข้ามาจัดระเบียบเลย จนทำให้พ่อแม่หลายๆ คู่สงสัยว่าเค้ามีเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมเคล็ดลับเหล่านั้นเอาไว้ที่นี่แล้วทั้งหมด

1.เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น จะสอนให้ลูกไปโรงเรียนด้วยตัวเอง

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่จักปลูกฝังความคิด ลักษณะนิสัย และการดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็ก โดยที่จุดเริ่มต้นก็คือเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยประถมก็จะให้เด็กเดินไปกลับโรงเรียนด้วยตัวเอง และถ้าบ้านไกล พ่อแม่ต้องทำหน้าที่ในการไปรับไปส่ง ก็จะเลือกใช้บริการขนส่งมลชลมากกว่ารถส่วนตัวเป็นหลัก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีการปลูกฝังเรื่องวินัย และตรงต่อเวลา จึงทำให้บางครั้งการใช้ระประจำทางสำหรับเด็กๆ ก็ต้องมีการวางแผน และจัดการในการกำหนดเวลาที่แน่นอน

2.เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น จะสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆ

การเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น จะคำนึงถึงความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอ โดยที่สอน และสร้างให้เด็กมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตสาธารณะ ร่วมมือร่วมใจทำสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เด็ก ให้เริ่มจากจุดเล็กๆ ร่วมผลักดันตามสถานการณ์ ไม่ว่าจะภายในครอบครัว หรือเพื่อนรอบข้าง ถ้าหากทำสำเร็จ ก็จะได้ประโยชน์ทั้งแง่ของการใช้ชีวิต และจิตใจ เป็นสิ่งปลูกฝังที่จะสะท้อนกลับมาสู่ครอบครัว และตัวเราเองได้นั่นเอง

3.เลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น ไม่มีการปกป้องเมื่อลูกทำผิด

เรามักจะไม่ค่อยเห็นข่าวเด็กที่มีช่วงอายุที่ยังไม่รู้นิติภาวะภายในญี่ปุ่นที่รุนแรง ส่วนหนึ่งในอบรบเลี้ยงดูที่มีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก รวมไปถึงการทำผิด เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำผิด หรือไปสร้างความเสียหายจนทำให้ผู้อื่น รวมไปถึงตัวเองเดือดร้อน พ่อแม่จะไม่มีการปกป้อง แต่จะเน้นไปในเรื่องของการอบรบสั่งสอนเพื่อให้ลูกมีจิตสำนึกแทน จับมือ พูดคุย เพื่อมองหาทางออกของปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น ที่นำมาให้ดูกันในวันนี้ ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วการอบรบ สั่งสอน และเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ล้วนแล้วแต่เพื่อความรัก และความหวังดีทั้งหมด โดยเฉพาะกับการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตในแบบคนไทยได้เช่นเดียวกัน