17 รายการทุเรียนของไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI

“ทุเรียน” ผลไม้ขึ้นชื่อของไทย และโด่งดังไปทั่วโลก จนหลายๆประเทศยังหันมาปลูกทุเรียนส่งออกแข่งกับไทยแล้ว “ทุเรียน”เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นและมีรสชาติต่างกันไปตามสายพันธุ์และถิ่นที่ปลูก คุณทราบไหมว่าปัจจุบันทุเรียนได้รับขึ้นทะเบียนสินค้า GI ถึง 17 รายการ

สินค้า GI คือ 

“สินค้า GI” หรือ Geographical Indication เครื่องหมายที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีทั้งสินค้าแปรรูป ข้าว ผัก ผลไม้ ผ้า หัตถกรรม ไวน์และสุรา โดยจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง 

ทุเรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แบ่งออกเป็นภูมิภาคได้ดังนี้ 

1.ภาคกลาง 

 • ทุเรียนนนท์  เหลือง ปลูกในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.บางกรวย อ.ปากเกร็ด อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

2.ภาคเหนือ 

 • ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ปลูกในเขตพื้นที่ อ.ลับแล อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 • ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์  ปลูกในเขตพื้นที่ อ.ลับแล อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

3.ภาคใต้ 

 • ทุเรียนป่าละอู ปลูกในเขตพื้นที่ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ทุเรียนสาลิกาพังงา ปลูกในเขตพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา
 • ทุเรียนในวงระนอง ปลูกในพื้นที่ ต.ในวงเหนือ และ ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
 • ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป ในเขตพื้นที่ จ.ยะลา
 • ทุเรียนทรายขาว ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 • ทุเรียนทะเลหอย ปลูกและผลิตในพื้นที่ ต.ปลายพระยา และ ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

4.ภาคตะวันออก 

 • ทุเรียนปราจีน ปลูกในเขตพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ์ และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 • ทุเรียนชะนีเกาะช้าง  ปลูกเฉพาะในพื้นที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
 • ทุเรียนหมอนทองระยอง ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ จ.ระยอง
 • ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ 5 อำเภอของ จ.ตราด ได้แก่ อ.เมืองตราด อ.คลองใหญ่ อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบ และ อ.เขาสมิง
 • ทุเรียนจันท์  ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี 

5.ภาคตะวันตก 

 • ทุเรียนทองผาภูมิ ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.กาญจนบุรี ได้แก่ อ.ทองผาภูมิ อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี และ อ.ศรีสวัสดิ์ 

6.ภาคอีสาน

 • ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปลูกในพื้นที่ อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษณ์ และ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
 • ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ ปลูกในเขตพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

หากใครมีโอกาสลองหามารับประทานดูนะคะ ว่ารสชาติและเนื้อสัมผัสจะต่างกันอย่างไร “ทุเรียน” ผลไม้ไทยขึ้นชื่อความอร่อยอยู่แล้ว