วิธีตั้งศาลพระภูมิ และความเชื่อต่างๆ

เป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าเราจะไปบ้านไหนก็มักจะได้เห็นศาลพระภูมิตั้งอยู่นอกบริเวณบ้าน เพื่อเป็นที่สถิตของเทพ เพื่อช่วยคุ้มครอง และดลบันดาลให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรื่อง ซึ่งก็ทำให้หลายๆ คนที่กำลังซื้อบ้านใหม่สงสัยว่าการตั้งศาลพระภูมิ หรือตั้งศาลเจ้าที่ มีวิธีอย่างไร และต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมวิธีไหว้ และการดูฤกษ์ที่เหมาะสม ที่จะทำให้คุณสามารถทำพิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักความเชื่อมากที่สุด

ความเชื่อเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิ

ว่ากันว่า ศาลพระภูมิ เป็นหนึ่งในโอรสของท้าวทศราชแห่งกรุงพาลี กับมเหสีที่มีนามว่า พระนางสันทรทุกเทวี ซึ่งท้าวทศราชได้ส่งไปทำหน้าที่ในการปกครอง และดูแลเคหสถานบ้านเรือน และร้านรวงต่างๆ โดยที่ท่านทรงฉลองพระองค์อย่างกษัตริย์ หรือเทพารักษ์ ทรงสวมชฎาทรงสูง สวมพระภูษาห้อยชาย มีสายธุรำ และสายสังวาล พระหัตถ์ซ้ายทรงถือถุงเงิน พระหัตถ์ขวาทรงถือพระขรรค์ โดยที่ในปัจจุบันจะมีการตั้งศาลบูชาในฐานะพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้าน

วิธีตั้งศาลพระภูมิ ที่ถูกต้อง

การตั้งศาลพระภูมิเจ้าเป็นได้รับการทำพิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะพิธีการ และฤกษ์ในการติดตั้งเป็นสิ่งสำคัญ โดยฤกษ์การตั้งศาลพระภูมิ ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทำพิธีในช่วงเช้าของวันพุธ หรือวันพฤหัสบดี ซึ่งจะมีข้อห้ามการตั้งศาลพระภูมิดังต่อไปนี้

  • เดือน 1, 5, 9 ห้ามตั้งศาลในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์
  • เดือน 2, 6, 10 ห้ามตั้งศาลในวันพุธ และวันศุกร์
  • เดือน 3, 7, 11 ห้ามตั้งศาลในวันเสาร์ และวันอังคาร
  • เดือน 4, 8, 12 ห้ามตั้งศาลในวันจันทร์

โดยที่สถานที่ในการตั้งศาลพระภูมิ ควรตั้งอยู่บนพื้นดินที่มีความสูงกว่าพื้นบ้านอย่างน้อย 1 คืบ แต่สำหรับบ้านไหนที่ไม่มีบริเวณหน้าบ้านที่เหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอ ก็สามารถนำศาลพระภูมิมาตั้งบนดาดฟ้าแทนได้ นอกจากนี้การตั้งศาลพระภูมิควรไม่ควรตั้งอยู่ภายในเงาบ้าน หรือเงาต้นไม้ หากเป็นไปได้ให้ตั้งห่างจากกำแพงบ้านอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร และต้องไม่หันหน้าไปทิศทางเดียวกันกับประตูบ้าน และห้องน้ำอีกด้วย โดยที่ทิศทางที่เหมาะสมมากที่สุดในการตั้งศาลพระภูมิก็คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นทิศมงคลช่วยนำความเจริญมาให้แก่เจ้าของบ้าน  และในส่วนของทิศตะวันตก และทิศใต้ ถือว่าเป็นทิศต้องห้ามที่ห้ามทำการติดตั้งศาลพระภูมิเป็นอันขาด